Struktur Organisasi

Jabatan: KASI PEMERINTAHAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai LULUK EVA MASLUHAH, S.Hum
NIP: -

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PEMERINTAHAN  

 • Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
 • Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
 • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 2. Menyusun rancangan regulasi desa;
 3. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 4. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 5. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 6. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 7. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 8. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 9. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan