Struktur Organisasi

Jabatan: KASI PELAYANAN
Nama Pejabat: Detail Pegawai MUCHTAR FAUZI MS
NIP: -

TUGAS POKOK DAN FUNGSI KEPALA URUSAN PELAYANAN
 

 • Kepala seksi pelayanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
 • Kepala seksi pelayanan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan.
 • Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pelayanan mempunyai fungsi:
 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat Desa;
 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat Desa;
 3. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 4. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat Desa;
 5. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, cerai dan rujuk;
 6. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian;
 7. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan;
 8. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan;
 9. Melaksanakan pembangunan bidang Kesehatan